Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info Akkoord

Verslag onderzoek vasculair

De klinische farmacologie van L-Arginine

L-Arginine en het cardiovasculaire systeem

Normale plasma-arginine-concentraties zijn -80-120 µM; intracellulaire concentraties zijn zelfs groter (tot 1 mM). De Km voor arginine als een substraat voor de NOS ligt in het gebied van 1-10 µM; er lijkt dus een enorm overschot aan substraat te zijn. Niettemin hebben verschillende rapporten aangegeven dat toediening van exogeen L-arginine de productie van NO kan versterken.

In het cardiovasculaire systeem veroorzaakt exogeen L-arginine een snelle verlaging van de systolische en diastolische druk wanneer het wordt ingebracht in gezonde mensen en patiënten met verschillende vormen van hypertensie.

Bovendien vermindert orale L-arginine-supplementie de plaatjes reactiviteit en verbetert de endotheliale functie in diermodellen van hypercholesterolemie en atherosclerose.

FARMACOLOGIE VAN L-ARGININE

De meeste rapporten schrijven de klinische voordelen van L-arginine bij HVZ toe aan de verstrekking van stikstofoxide. L-arginine is de enige voorloper van de NOS-reactie. Stikstofoxide wordt geproduceerd door alle weefsels van het lichaam en speelt een bijzonder belangrijke rol bij cardiovasculaire homeostasis.
Verschillende studies hebben aangetoond dat L-arginine de vasculaire functie verbetert door de schadelijke effecten van asymmetrische dimethylarginine (ADMA), een nieuwe cardiovasculaire risicofactor, te overwinnen. ADMA is een competitieve remmer van NOS en bij veel ziektes verhoogd aanwezig in serum (Tabel 1)
Tabel 1. Klinische omstandigheden met een verhoogd ADMA.

Aandoening Fold increase vs. controls
Hypercholesterolemie 2–3
Hypertriglyceridemie 2
Hypertensie 2
Pulmonale hypertensie 2–3
Perifere arteriële ziekte 2–4
Chronisch nierfalen 2–12
Congestief hartfalen 2-3
Type 2 diabetes 2
Pre-eclampsie 2

In een recent onderzoek uit ons laboratorium hebben we aangetoond dat ADMA (samen met andere cardiovasculaire risicofactoren malondialdehyde (MDA), homocysteïne en myeloperoxidase (MPO) -activiteit) verhoogd was in sera van 15 patiënten met nierfalen van hemodialyse.

 1. Orale L-arginine toediening (15 g / dag, 5 g t.i.d. gedurende 1 maand) veroorzaakte bij deze patiënten een significante vermindering van deze biochemische markers).Image Description

Fig. 2. Effect van orale L-arginine toediening (15 g / dag, 5 g t.i.d. gedurende 1 maand) op MDA-, MPO-, ADMA- en homocysteïne-spiegels bij 15 patiënten met nierfalen bij hemodialyse en die lijden aan HVZ. CVD-events werden gedefinieerd als: acuut myocardiaalinfarct gediagnosticeerd door typische klinische en ECG-veranderingen, angina pectoris op basis van typische klinische kenmerken of voorbijgaande ischemische gebeurtenissen, geverifieerd door echocardiografie. Gegevens worden weergegeven als gemiddelde ± SD. Verschillen tussen groepen werden vergeleken met behulp van een variantieanalyse (ANOVA) gevolgd door post-hocanalyse van LSD. * Statistisch significant van vóór orale toediening van L-arginine bij p = 0,05.

Dus, binnen het bereik van NO-afhankelijke en NO-onafhankelijke vasculaire acties van l-arginine accumuleert bewijsmateriaal het klinische gebruik van l-arginine als een anti-atherosclerotisch supplement.

Table 2. NO-dependent and -independent cardiovascular actions of l-arginine.

Stikstofmonoxide (NO) afhankelijke vasculaire acties

 • ↑ Vasodilatortoon
 • ↓ Leukocytenadhesie
 • ↓ Bloedplaatjesaggregatie
 • ↓ SMC proliferatie
 • ↓ Superoxide productie
 • ↓ Endotheeldisfunctie
 • ↓ Angiotensen-converterende enzymeactiveit
 • ↓ Thromboxane B2 formatie, fibrine & bloedplaatjes-fibrine complex.
 • ↓ Bloedviscositeit
 • ↓ Leukocytenadhesie aan niet-endotheliale matrix
 • ↓ LDL oxidatie

Niet-specifieke cardiovasculaire effecten

Verhoogt de synthese van ureum, creatine, proline, polyamines en afgifte van hormonen als insuline, groeihormoon, glucagon en prolactine

Een samenvatting van enkele van de positieve resultaten voor L-arginine bij de preventie en verbetering van cardiovasculaire aandoeningen (CVD) zijn:

 1. 6.6 g / dag oraal bij hypercholesterolemische patiënten met perifere arteriële ziekte (Heartbar)
  • na 2 weken meer pijnvrij , verhoogde totale loopafstand (met 66 en 23%),
  • en verhoogde kwaliteit van leven;
 2. 15 g / dag oraal bij patiënten met congestief hartfalen
  • na 5 dagen verbeterde glomerulaire filtratiesnelheid, natriurese en plasma-endotheline niveaus;
 3. 2 x 3,3 g / dag oraal bij type I diabetische patiënt met invaliderende exisessionele angina pectoris
  • na 7 dagen volledig verbeterde angina en genormaliseerde inspanningscapaciteit;
 4. 8,4 g / dag oraal bij hypercholesterolemische mensen
  • na 2 weken genormaliseerde bloedplaatjesaggregatie;
 5. 17 g / dag oraal bij gezonde niet-rokende oudere bevolking
  • na 14 dagen verminderde totale serum cholesterol (TC)
  • en verlaagde lipoproteïnen met lage dichtheid cholesterol LDL-C),
  • maar niet met verlaagde lipoproteïnen met hoge dichtheid cholesterol (HDL-C);
  • langdurige orale L-arginine verminderde restenose na experimentele angioplastie;
  • verminderde intimale verdikking in adertransplantaten

Andere effecten van L-arginine

Behalve de voordelen in de bovengenoemde aandoeningen, is aangetoond dat L-arginine:

 1. De perifere bloedsomloop, nierfunctie en immuunfunctie verbetert.
 2. Het heeft ook anti-stress en adaptogene mogelijkheden.
 3. L-arginine stimuleert de afgifte van groeihormoon,
 4. evenals de afgifte van insuline van de alvleesklier en glucagon en hypofyse prolactine.
 5. De antioxidant eigenschap van L-arginine is in verschillende rapporten goed gedocumenteerd.
 6. Een interessant artikel van Grasemann et al. heeft een acute en voorbijgaande verbetering van de longfunctie bij mucoviscidosepatiënten aangetoond door een enkele inhalatie van L-arginine.

BronEen moment geduld alstublieft. We schakelen u door naar de betalingsprovider.